Bộ điều khiển Siemens

Bộ điều khiển Siemens là sự lựa chọn thông minh cho các tác vụ tự động hóa của bạn

Bộ điều khiển Siemens không chỉ cung cấp phần cứng mạnh mẽ để điều khiển tất cả các loại máy móc và nhà máy.

Chức năng của bộ điều khiển liên tục được mở rộng với các chức năng mới. Ngoài ra, chúng là yếu tố cốt lõi để tích hợp OT / CNTT theo chiều dọc với các cơ chế CNTT. Các công nghệ tương lai như AI và Edge được dự đoán và tích hợp.