Siemens Simatic IOT2000

Siemens SIMATIC IOT2000 là 1 giao diện thông minh cho mạng công nghiệp

Siemens SIMATIC IOT2000 giúp bạn dễ dàng kết nối máy móc và nhà máy của mình với CNTT hoặc Cloud và do đó làm cho sản xuất của bạn phù hợp với công nghệ 4.0 – để có các quy trình hiệu quả, minh bạch và nhanh nhẹn hơn.