Màn hình HMI Siemens

Màn hình HMI Siemens như 1 hệ thống điều khiển và giám sát người vận hành

Màn hình HMI Siemens SIMATIC được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu giao diện máy cụ thể của con người bằng cách sử dụng các giao diện mở và tiêu chuẩn hóa trong phần cứng và phần mềm, cho phép tích hợp hiệu quả vào giải pháp tự động hóa của bạn.

Từ trực quan hóa cấp độ máy đến hệ thống SCADA – một danh mục đầu tư luôn đáp ứng yêu cầu của bạn. Là nhà cung cấp nguồn duy nhất của bạn, công nghệ giao diện người máy của SIMATIC HMI được thiết kế để đối phó với các quy trình ngày càng phức tạp của máy móc và hệ thống của bạn.