Máy tính IPC Siemens

Máy tính IPC Siemens mang tính khả dụng lâu dài cho tự động hóa dựa trên máy tính

Máy tính IPC Siemens giúp bạn dễ dàng triển khai các ứng dụng và giải pháp vượt xa các chức năng của bộ điều khiển cổ điển. Các sản phẩm dựa trên PC của SIMATIC cung cấp cho bạn một nền tảng linh hoạt, sáng tạo với tính khả dụng lâu dài, mang lại cho bạn lợi thế sân nhà khi đáp ứng các thách thức của nhà máy kỹ thuật số đối với máy móc và nhà máy của bạn.