Simatic WinCC Unified V17

simatic wincc v17

SIMATIC WinCC V17

cung cấp một hệ thống kỹ thuật tích hợp với khả năng sử dụng vượt trội, cho các hệ thống PC và Bảng điều khiển SIMATIC hiện tại. SIMATIC WinCC V17 cũng bao gồm phần mềm trực quan hóa cho các trạm HMI Runtime, cho các giải pháp cho một người dùng và nhiều người dùng.

SIMATIC WinCC Unified V17 là nền tảng trực quan hóa mới của Siemens trên TIA Portal, và hoàn thành danh mục sản phẩm WinCC hiện có của Siemens. Công nghệ phần cứng và phần mềm hiện đại, hỗ trợ các giải pháp này ngay bây giờ và trong tương lai. Kỹ thuật đã được chứng minh trong Cổng thông tin TIA, công nghệ web mới nhất và nguồn dự trữ năng lượng cao cho những năm tới, cùng với sự tự do mà bạn có thể thực hiện ý tưởng của mình theo ý muốn.

Các điểm đổi mới trong SIMATIC WinCC Unified V17 – hệ thống trực quan hóa mới trong TIA Portal.

simatic wincc v17
simatic wincc v17

Cải tiến với SIMATIC WinCC Unified V17

Các cải tiến trong trình chỉnh sửa màn hình
Cải thiện khả năng xử lý các đối tượng trên màn hình
Mở rộng hành vi trong việc điều chỉnh và đặt các đối tượng trên màn hình (“Snap To Object”)
Vẽ đường thẳng và đa giác miễn phí
Có thể có văn bản nhiều dòng của các nút, trường văn bản hoặc nhãn
(ví dụ: đối với hộp tổ hợp hoặc biểu đồ thanh)
Bộ lọc tìm kiếm các thuộc tính
Hộp thoại động lực học đơn giản mở rộng
Đã bật cài đặt để chuyển đổi màu, và nhấp nháy phụ thuộc vào giá trị quá trình
(phạm vi hoặc qua các bit đơn)
Tự động điều chỉnh màn hình và các đối tượng của nó sau khi thay đổi thiết bị
Kiểu dáng của màn hình:
Sử dụng phông chữ true type cụ thể của khách hàng
Màu có thể tùy chỉnh của khung tiêu điểm của các đối tượng, và của tiêu đề cho các đối tượng
(ví dụ: Alarmanzeige oder ScreenWindow)
Phân bố đồng đều các đối tượng theo chiều dọc / chiều ngang…

SIMATIC WinCC Unified V17
SIMATIC WinCC Unified V17

Cấu hình máy tính yêu cầu để chạy WinCC Unified V17

Yêu cầu phần cứng
Thiết bị phần cứng về cơ bản quyết định hiệu suất. Đặc biệt đối với các dự án lớn hơn và các tác vụ trực quan, nên chọn một bộ xử lý mạnh mẽ và nhiều RAM hơn.

Yêu cầu phần cứng tối thiểu phải được đáp ứng để cài đặt:

Hardware
 Processor  Intel ® Core ™ i3-6100U, 2.3Ghz or higher
 RAM  8 GB or more
 Hard disk  S-ATA with at least  20GB available memory space
 Monitor  1024 x 768 or more

 

 

 

Phần cứng được đề xuất:

Hardware
 Computer  SIMATIC FIELD PG M6 Comfort or higher (or comparable PC)
 Processor
 Intel ® Core ™ i5-8400H (2.5 bis 4.2 GHz; 4 Kerne + Hype-Threading: 8MB Smart Cache)
 RAM  16 GB or more (32GB for large projects)
 Hard disk  SSD with at least 50GB available memory space
 Monitor  1920 x 1080 or more

 

 

Yêu cầu đối với Hệ thống PC (Trạm RT)
Yêu cầu phần cứng tối thiểu phải được đáp ứng để cài đặt:

 Hardware
 Processor
 x64-Prozessor, empfohlen Intel Core i3 oder besser
 für kleine Anwendungen auch Intel Atom oder Intel Celeron
 RAM  4 GB or more
 Hard disk
 10 GB, with at least 8GB CF available memory space
 Monitor  1024 x 768 v

Hint: Depending on used WinCC options, e.g. Logging, additional available memory space is necessary

 

 

 

 

Phần cứng được đề xuất:

 Hardware
 Computer  SIMATIC IPC427E (Microbox PC)  or higher (or comparable PC)
 Processor  Core i5-6442EQ
 RAM  16 GB or more
 Hard disk  SSD 240GB  available memory space or more

 

 

 

 

 

Yêu cầu phần mềm

Betriebssysteme/Các hệ điều hành  Engineering Software PC System
(RT Station)
Panel System
 Windows 10 Home (64bit)
 Windows 10 Home Version 1909 X n.a.
 Windows 10 Home Version 2004
X n.a.
 Windows 10 Home Version 2009/20H2 X n.a
 Windows 10 Pro (64bit)
 Windows 10 Pro Version 1909 (OS Build 18363) X X n.a.
 Windows 10 Pro Version 2004 (OS Build 19041) X X n.a.
 Windows 10 Pro Version 2009/20H2 (OS Build 19042) X X n.a.
 Windows 10 Enterprise (64bit)
 Windows 10 Enterprise Version 1909 (OS Build 18363) X X n.a.
 Windows 10 Enterprise Version 2004 (OS Build 19041) X X n.a.
 Windows 10 Enterprise Version 2009/20H2 (OS Build 19042) X X n.a.
 Windows 10 IoT Enterprise (64bit)
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (OS Build 14393)
(PC RT: Test for IPC)
X X n.a.
 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (OS Build 17763)
(PC RT: Test for IPC)
X X n.a.
 Windows Server (64bit)
 Windows Server 2016 Standard (Full Installation) X X n.a.
 Windows Server 2019 Standard (Full Installation) X X n.a.
Gợi ý:
a) Nếu có nhiều hơn 5 máy khách được kết nối với một trạm PC-RT, thì phải sử dụng hệ điều hành máy chủ (Windows 10 Server).
b) Chế độ kiosk (“chế độ cửa hàng”) của WinCC Unified không được hỗ trợ bởi hệ điều hành “Windows 10 Enterprise 2016 LTSB” và “Windows 10 Enterprise 2019 LTSC” (trên SIMATIC IPC)  “Nguồn Entry ID: 109792165”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *