Showing 1–12 of 148 results

Bộ nguồn SITOP – Trung tâm của tự động hóa
Nhờ mức độ tin cậy cao, các bộ nguồn SITOP đã có tên tuổi trên khắp thế giới và có thể đối phó với các điều kiện mạng thậm chí là nghiêm trọng. Toàn bộ các bộ nguồn của chúng tôi cung cấp nguồn điện 24 volt và các điện áp đầu ra khác.
SITOP đã chứng tỏ độ tin cậy của mình trong hầu hết các hệ thống cung ứng trên thế giới. Chi phí năng lượng thấp hơn là một lợi thế cạnh tranh có giá trị.
SITOP là chuẩn mực trong tích hợp: Sự bao gồm của hệ thống cung cấp điện SITOP PSU8600 và nguồn điện liên tục SITOP UPS1600 DC trong Tự động hóa tích hợp hoàn toàn.