SIMATIC ET 200SP HA Hệ thống I/O hiệu suất cao cho tự động hóa quá trình
Kích thước nhỏ gọn, Dễ dàng để lắp đặt, Kết nối Profinet qua RJ45 hoặc cáp quang,
lên cấu hình linh hoạt với các mô đun truyền thông và mô đun I/O mở rộng

SIMATIC ET 200SP HA trong hệ thống PCS 7, cấu hình linh hoạt với các mô đun truyền thông và mô đun I/O mở rộng.

SIMATIC ET 200SP HA Hệ I/O cho tự động hóa được tích hợp toàn bộ từ TIA Portal V16

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.