khởi động mềm 1.1kw 3RW3003-1CB54

Mã hàng: 3RW3003-1CB54 Thông số kỹ thuật: SIRIUS soft starter 22.5mm 3 A, 1.1 kW/400 V, 40 °C 200-400 V AC, 24-230 V AC/DC Screw terminals Xuất xứ: Siemens Czech Republic